Det blev en bit över 200 abborrar idag och Håkan tog näst största på 1010 gr och Per tog största på 1066 gr och det blev många,många mellan 5hg-1kg så alla kunder i båten var lyriska,skärgården lever!
{CAPTION}

{CAPTION}

{CAPTION}

{CAPTION}

{CAPTION}